Dziękuję Ci za zaufanie i zakup mojej książki!

Na tej stronie znajdziesz wszystkie odnośniki do materiałów źródłowych, które podałem w przypisach oraz pełną bibliografię z klikalnymi linkami.

Dzięki temu zestawieniu jednym kliknięciem będziesz mógł dotrzeć do interesujących Cię pozycji.

Zanim przejdziemy do zestawienia, zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do dwóch grup:

Rodzice RIE na Facebooku. To pierwsza i największa społeczność rodziców RIE w Polsce. Dyskutujemy na niej wyłącznie o sprawach związanych z wychowaniem w duchu RIE. Bardzo cenię wysoką jakość merytoryczną porad grupowiczów, sam jestem na niej aktywny. Grupa otwarta jest dla wszystkich.

Lepszy Tata – ojcowskie inspiracje na Facebooku. Ta grupa z kolei jest wyłącznie społecznością ojcowską. Wybacz, jeśli jesteś mamą i proszę powiedz o niej swojemu partnerowi. Grupa nie ma wyłącznie profilu RIE, służy bardzo szerokiej wymianie inspiracji między ojcami. Jest to w tej chwili jedna z największych w Polsce grup rodzicielskich na Facebooku.

Odnośniki do zasobów cytowanych w książce

pozwoldzieckubyc.pl/bonus – adres tej strony

Rozdział „Czego możesz się spodziewać po tej książce?”

pozwoldzieckubyc.pl/janet – podcast i blog RIE Janet Lansbury
pozwoldzieckubyc.pl/manual – podręcznik dla rodziców i edukatorów RIE
pozwoldzieckubyc.pl/gruparie – polska grupa RIE na Facebooku
pozwoldzieckubyc.pl/dearparent – książka Dear Parent: Caring for Infants with Respect, autorstwa Magdy Gerber, to prawdopodobnie najważniejsze źródło wiedzy o RIE

Rozdział „Co to jest RIE?”

pozwoldzieckubyc.pl/szczesliwedzieci – zapis rozmów Wojciecha Eichelbergera i Anny Mieszczanek na temat źródeł szczęścia w dzieciństwie i dorosłości
pozwoldzieckubyc.pl/bulletin – Emmi Pikler publikowała po węgiersku. Najobszerniejszym źródłem pisanym dostępnym w języku angielskim jest jeden z numerów periodyku „Sensory Awareness Foundation” pt. Pikler Bulletin (nr 14)
pozwoldzieckubyc.pl/organizacjarie – witryna organizacji RIE w Los Angeles (Stany Zjednoczone)
pozwoldzieckubyc.pl/kursrie – bezpłatny kurs online w duchu RIE mojego autorstwa
pozwoldzieckubyc.pl/przywiazanie – artykuł naukowy Małgorzaty Koput i Anny Koby wyjaśniający przystępnie teorię przywiązania Johna Bowlby’ego

Rozdział „Szanuj – fundament RIE”

pozwoldzieckubyc.pl/korczak – elektroniczna wersja oryginalnego artykułu z 1899, z którego pochodzi znany cytat Janusza Korczaka: „Dzieci nie będą dopiero, a już są ludźmi”
pozwoldzieckubyc.pl/seksualnosc – standardy edukacji seksualnej w Europie, zawierające informacje na temat psychoseksualnego rozwoju dzieci

Rozdział „Ufaj – fundament RIE”

pozwoldzieckubyc.pl/plastycznosc – wykład prof. dr hab. Małgorzaty Kossut w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS wyjaśniający, na czym dokładnie polega neuroplastyczność i jak różne aktywności człowieka wpływają na zmiany w mózgu
pozwoldzieckubyc.pl/selfreg książka Agnieszki Stążki-Gawrysiak w duchu Self-Reg o emocjach dla dzieci i dorosłych
pozwoldzieckubyc.pl/smierc  ̶  artykuł Magdaleny Cymerman: Rozmowy z dzieckiem o śmierci, wspierający opiekunów w rozmowach z dziećmi o przemijaniu
pozwoldzieckubyc.pl/walkiewicz  ̶  wykład TEDx Jacka Walkiewicza Pełna moc możliwości

Rozdział „Rozwój motoryczny”

pozwoldzieckubyc.pl/motoryka  ̶  wyniki badań Emmi Pikler dotyczące rozwoju motoryki dużej u niemowląt
pozwoldzieckubyc.pl/dysleksja  ̶  jedno z najważniejszych polskich opracowań naukowych w temacie dysleksji autorstwa profesor Marty Bogdanowicz: Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie
pozwoldzieckubyc.pl/skora  ̶  pierwszy artykuł naukowy o związku ludzkiej skóry z psychiką autorstwa psycholożki i psychoterapeutki Esther Bick

Rozdział „Emocje”

pozwoldzieckubyc.pl/brown  ̶  wykład TEDx Brené Brown: Potęga wrażliwości
pozwoldzieckubyc.pl/uwaznosc  ̶  pierwsza książka Elin Snel o uważności dla dzieci
pozwoldzieckubyc.pl/emocje  ̶   lista uczuć wg Marshalla B. Rosenberga
pozwoldzieckubyc.pl/ewolucja  ̶  wykład dr Konrada Piotrowskiego: Co warto wiedzieć, kiedy wychowujemy (jeszcze) małe dziecko?, wyjaśniający, jak ewolucja ukształtowała wiele zachowań dzieci i rodziców
pozwoldzieckubyc.pl/et  ̶  fragment filmu E.T. Stevena Spielberga
pozwoldzieckubyc.pl/grief  ̶  książka The Grief Recovery Handbook o radzeniu sobie ze stratą, autorstwa Johna W. Jamesa i Russela Friedmana
pozwoldzieckubyc.pl/juul  ̶  książka Jespera Juula: Być mężem i ojcem, o rolach mężczyzny w rodzinie
pozwoldzieckubyc.pl/kapitan ̶  artykuł Susan Stiffelman porównujący rodzica do kapitana statku

Rozdział „Histeria”

pozwoldzieckubyc.pl/who  ̶  zalecenia WHO dotyczące czasu przed ekranem, aktywności fizycznej i snu dla dzieci do piątego roku życia

Rozdział „Granice”

pozwoldzieckubyc.pl/adhd  ̶  witryna Polskiego Towarzystwa ADHD
pozwoldzieckubyc.pl/kohn  ̶  książka Alfi’ego Kohna o wychowaniu bez nagród i kar
pozwoldzieckubyc.pl/nobadkids  ̶  druga książka Janet Lansbury: No Bad Kids: Toddler Discipline Without Shame, w całości poświęcona komunikowaniu i respektowaniu granic z szacunkiem do dziecka
pozwoldzieckubyc.pl/time – artykuł Alice Park prezentujący badania dotyczące wpływu klapsów na dobrostan i zachowanie dzieci
pozwoldzieckubyc.pl/cyberprzemoc – poradnik NASK – Państwowy Instytut Badawczy dotyczący cyberprzemocy
pozwoldzieckubyc.pl/sekowska – wykład Magdaleny Sękowskiej w ramach cyklu Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na temat wzmacniania poczucia wartości u dzieci

Rozdział „Konflikty między dziećmi”

pozwoldzieckubyc.pl/russell – autentyczny przykład rozmowy rodzica z kłócącym się rodzeństwem w duchu RIE

Rozdział „Zabawa”

pozwoldzieckubyc.pl/zabawa – artykuł o roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia
pozwoldzieckubyc.pl/fdds – raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci
pozwoldzieckubyc.pl/depresja – wywiad Jarka Kani z Lucyną Kicińską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat przyczyn depresji u dzieci
pozwoldzieckubyc.pl/zyciologia Życiologia, książka Miłosza Brzezińskiego o zarządzaniu czasem
pozwoldzieckubyc.pl/salawolnejzabawy – jedyne miejsce w Polsce (stan na wrzesień 2021), w którym odbywają się zajęcia dla rodziców z dziećmi w oparciu o filozofię Emmi Pikler, prowadzone przez Anię Andrykowską
pozwoldzieckubyc.pl/mozg – film edukacyjny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wyjaśniający, jak nadmiar czasu ekranowego wpływa na mózg dziecka i relacje z bliskimi

Rozdział „Wewnętrzna motywacja”

pozwoldzieckubyc.pl/flow – książka Mihályego Csíkszentmihályiego wyjaśniająca koncepcję przepływu (flow)
pozwoldzieckubyc.pl/pochwaly opis badania Carol M. Dweck i Claudi S. Mueller poświęconego wpływowi pochwał na motywację dzieci

Rozdział „Współpraca”

pozwoldzieckubyc.pl/tango – prowadzenie i podążanie w tangu argentyńskim i refleksje na temat tych ról życiowych
pozwoldzieckubyc.pl/przewijanie film ilustrujący przewijanie w duchu RIE

Rozdział „Pewność siebie”

pozwoldzieckubyc.pl/montessori – jedna z najważniejszych książek Marii Montessori na temat edukacji dzieci
pozwoldzieckubyc.pl/upadek – artykuł ratownika medycznego Adriana Zadoreckiego instruujący, jak udzielić pierwszej pomocy dziecku, które spadło z wysokości
pozwoldzieckubyc.pl/jezykdziecinnypl – artykuł psycholożki i logopedki Marceliny Rom-Rał, podsumowujący wyniki badań mowy dziecinnej na rozwój języka
pozwoldzieckubyc.pl/jezykdziecinnyen – metaanaliza 144 badań dotyczących mowy dziecinnej
pozwoldzieckubyc.pl/przekaska – filmowe nagranie przekąski w czasie zajęć dla rodziców z dziećmi w certyfikowanym ośrodku RIE
pozwoldzieckubyc.pl/rosenthal – książka opisująca badanie Roberta Rosenthala dotyczące wpływu postrzegania dzieci przez nauczycieli na ich wyniki w szkole

Rozdział „Na zakończenie”

pozwoldzieckubyc.pl/instytutpikler –witryna Instytutu Pikler w Budapeszcie (Węgry)
pozwoldzieckubyc.pl/grupapikler – grupa facebookowa poświęcona pedagogice Pikler
pozwoldzieckubyc.pl/openstax – bezpłatny podręcznik akademicki: Psychologia, wydany przez OpenStax Poland w 2020 roku [https://openstax.pl/]
pozwoldzieckubyc.pl/gus – raport GUS prezentujący między innymi statystyki dotyczące rodzin w Polsce w 2020 roku
pozwoldzieckubyc.pl/milosc – książka Gary’ego Chapmana: 5 języków miłości, o znaczeniu i sposobach praktycznego okazywania miłości
pozwoldzieckubyc.pl/elevatingchildcare – książka Elevating Child Care – zbiór najlepszych wpisów blogowych Janet Lansbury popularyzujących nurt RIE


Jeśli poradnik “Pozwól dziecku być” uznałeś za wartościowy, pamiętaj proszę o nim, gdy będziesz się szykować do kupowania prezentów znajomym, którzy mają małe dzieci lub niedługo zostaną rodzicami.

Mam też serdeczną prośbę: oceń proszę moją książkę w serwisach Lubimy Czytać i / lub GoodReads. Wasze recenzje pomagają innym osobom podjąć decyzję o ewentualnym zakupie książki. Za każdą z nich bardzo dziękuję!


Bibliografia w duchu RIE

Boyer, A.C., Simple Toys Make Active Babies, Acorn to Oak, Los Angeles 2011.
Divecha D., What is a Secure Attachment? And Why Doesn’t “Attachment
Parenting” Get You There?
, https://www.developmentalscience.com/blog/2017/3/31/what-is-a-secure-attachmentand-why-doesnt-attachment-parenting-get-you-there.
Falk J., Vincze M., Bathing the Baby: The Art of Care, Pikler Institute, Budapest
2006.
Galinsky E., Mind in the Making, HarperCollins, New York 2010.
Gerber M., Dear Parent: Caring for Infants with Respect, Resources for Infant
Educarers, Los Angeles 2002.
Gerber M., Greenwald D. (red.), The RIE Manual for Parents and Professionals
– Expanded Edition
, Resources for Infant Educarers, Los Angeles
2013.
Gerber M., Johnson A., Your Self-Confident Baby, John Wiley & Sons, New
York 1998.
Gerber M., https://www.magdagerber.org/.
Hammond R.A., Respecting Babies – A New Look at Magda Gerber’s RIE
Approach
, Zero to Three, Washington D.C. 2009.
Healy J.M., Endangered Minds: Why Children Don‘t Think And What We
Can Do About It
, Touchstone, New York 1990.
Henry E., The Compassionate Sleep Solution: Calming the Cry, Compassionate
Sleep Solutions
, Boulder 2016.
Johnson S.E., Strangers in Our Homes: TV and Our Children‘s Minds,
Waldorf School of San Francisco, https://www.waldorflibrary.org/articles/612-strangers-in-our-homes-tv-and-our-childrens-minds.
Herwitz J., Educaring and Attachment Theory, „Educaring” 2006, vol. 26,
no. 1, Spring.
Kohn A., Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo bezwarunkowe, Wydawnictwo
MiND, Podkowa Leśna 2013.
Koput M., Koba A., Przywiązanie – korzenie życia społecznego, http://www.
psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/228-przywiazanie-korzenie-
zycia-spolecznego
.
Kovach B., Da Ros-Voseles D., Being with Babies: Understanding and Responding
to the Infants in Your Care (Best Practices for Caregivers)
,
Gryphon House, Lewisville 2008.
Kuester K., Respectful Intervention: Initiating, Allowing and the Space Between,
„Educaring” 2016, vol. 36, no. 4, Winter.
Lally J.R., The Science and Psychology of Infant–Toddler Care: How an
Understanding of Early Learning Has Transformed Child Care
, „Zero to
Three” 2009, November.
Lansbury J., Elevating Child Care: A Guide to Respectful Parenting, JLML
Press, Los Angeles 2014.
Lansbury J., No Bad Kids: Toddler Discipline Without Shame, CreateSpace
Independent, Publishing Platform, Scotts Valley 2014.
Lansbury J., https://www.janetlansbury.com/.
Medina J., Brain Rules for Babies, Pear Press, Seattle 2014.
Memel E. et al., How Attached Should We Be? RIE Reflections on Attachment,
„Educaring” 1999, vol. 20 no. 4, Fall.
Montessori M., Education for a new world, Montessori-Pierson Publishing
Company, Laren 2007.
Petrie S., Owen S. (red.), Authentic Relationships in Group Care for Infants
and Toddlers: Resources for Infant Educarers (RIE)
. Principles into Practice,
Jessica Kingsley Publishers, London 2005.
Piccalo G., RIE: Celebrity Parenting Craze, Back to Basics, https://www.thedailybeast.
com/rie-celebrity-parenting-craze-back-to-basics
.
Pikler E., Data on Gross Motor Development of the Infant, „Early Child Development
and Care” 1972, vol. 1(3), s. 297–310.
Pikler E., Friedliche Babys – zufriedene Eltern. Vom achtsamen Umgang
mit unseren Kindern
, Herder Verlag GmbH, Freiburg im Breisgau 2021.
Pikler E. et al., Unfolding of Infants Natural Gross Motor Development, Resources
for Infant Educarers, Los Angeles 2006.
Pikler Institute, https://www.pikler.hu/.
Pikler/Lóczy USA, https://pikler.org/.
Porges S.W., Neuroception: A Subconscious System for Detecting Threats
and Safety
, „Zero to Three” 2004, May.
Resources for Infant Educarers, https://www.rie.org/.
Roche M.E. (red.), Emmi Pikler, 1902–1984, „Sensory Awareness Foundation”
nr 14, Sensory Awareness Foundation, Mill Valley 1994.
Russel K., http://peacefulparentsconfidentkids.com/.
Russel K., Want‘s Something Quality Time – Connected Diaper Change (RIE
baby)
, https://youtu.be/5aRIxIspqGU.
Schore A.N., Schore J.N., Modern Attachment Theory: The Central Role of
Affect Regulation in Development and Treatment
, „Clinical Social Work
Journal” 2007, vol. 36(1), s. 9–20, March.
Siegel D.J., Bryson T.P., The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies
to Nurture Your Child‘s Developing Mind
, Bantam Books, New York 2012.
Smaczny T., https://tastywayoflife.com/.
Solomon D.C., Baby Knows Best: Raising a Confident and Resourceful Child,
the RIE Way
, Little, Brown and Company, Boston 2015.
Solomon D.C., https://deborahcarlislesolomon.com/.
Sunbury Lisa, https://www.regardingbaby.org/.
Stiffelman S., Being the Calm, Confident Captain of the Ship in Your Child’s
Life
, https://susanstiffelman.com/being-the-calm-confident-captain-of-
the-ship-in-your-childs-life
.
Swing E.L., Gentile E.A. et al., Television and Video Games Exposure and the
Development of Attention Problems
, „Pediatrics”, DOI: 10.1542/peds.2009-
1508, 5/07/2010.
Tardos A., Being with Babies, „Exchange” 2011, September/October.
Van der Zande I., 1,2,3 The Toddler Years: A Practical Guide for Parents and
Caregivers
, Toddler Press, Santa Cruz 2011.

Bibliografia – pozostała

American Speech-Language-Hearing Association, How Does Your Child
Hear and Talk?
, https://www.asha.org/public/speech/development/chart.
Bick E., The Experience of the Skin in Early Object-Relations, „The International
Journal of Psycho-Analysis” 1968, vol. 49, s. 484–486.
Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Federalne
Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej, Standardy edukacji seksualnej w Europie,
Kolonia 2012.
Blythe S.G., Well Balanced Child: Movement and Early Learning, Hawthorn
Press LTD., Stroud 2005.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie, Wydawnictwo
Harmonia, Gdańsk 2004.
Borkowska A., Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie, NASK Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2019.
Brown B., Potęga wrażliwości, https://www.ted.com/talks/brene_brown_
the_power_of_vulnerability?language=pl#t-80975
.
Brzezińska A., Appelt, K., Ziółkowska, A., Psychologia rozwoju człowieka,
GWP, Gdańsk 2016.
Brzezińska, A. I., Bątkowski, M., Kaczmarska, D., Włodarczyk, A., Zamęcka,
N., O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie
w Przedszkolu” 2011, 10, 5-13.
Brzeziński M., Życiologia. Czyli o mądrym zarządzaniu czasem, Zwierciadło,
Warszawa 2011.
Chapman G., 5 języków miłości, Esprit, Kraków 2014.
Csíkszentmihályi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia,
Moderator, Wrocław 2005.
Cymerman M., Rozmowy z dzieckiem o śmierci, http://www.pppnt.com.
pl/dla-rodzicow/15-rozmowy-z-dzieckiem-o-smierci.html
.
Davis L., Keyser J., Becoming the Parent You Want to Be: A Sourcebook
of Strategies for the First Five Years
, Broadway Books, New York 1992.
Dweck C.M., Mueller C.S., Praise for Intelligence Can Undermine Children‘s
Motivation and Performance
, „Journal of Personality and Social Psychology”
1998, vol. 75, no. 1, s. 33–52.
Eichelberger W., Mieszczanek A., Jak wychować szczęśliwe dzieci, Zwierciadło,
Warszawa 2012.
Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby
dzieci do nas mówiły
, Media Rodzina, Poznań 2013.
Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Media Rodzina, Poznań
2017.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań
krzywdzenia dzieci (2018)
, FDDS, Warszawa 2018.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Zadbaj o dziecięcy mózg, https://youtu.be/
reBzTX6UO5E
.
Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020
r.
, GUS, Warszawa, styczeń 2021.
James J.W., Friedman R., The Grief Recovery Handbook: A Program for
Moving Beyond Death, Divorce, and Other Devastating Losses
, Harper &
Row, Nowy Jork 1998.
Juul J., Być mężem i ojcem, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2012.
Korczak J., Jak kochać dziecko, Estymator, Warszawa 2020.
Korczak J., Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku, „Czytelnia dla
Wszystkich” 1899, nr 52.
Kossut M., Co to jest neuroplastyczność i dlaczego jest taka ważna, https://
www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21214-co-to-jest-neuroplastycznosc-
i-dlaczego-jest-taka-wazna
.
Kurcinka M.S., Raising Your Spirited Child: A Guide for Parents Whose Child
Is More Intense, Sensitive, Perceptive, Persistent, and Energetic
, Harper-
Collins, New York 2012.
Levitt S.D, Dubner S.J., Freakonomia. Świat od podszewki, Znak Literanova,
Kraków 2011.
National Scientific Council on the Developing Child, Persistent Fear and
Anxiety Can Affect Young Children’s Learning and Development
, Working
Paper no 9, Center on the Developing Child at Harvard University,
Feb 2010.
Nowak K., Idealny rodzic nie istnieje, Utopia, Bielsko Biała 2018.
Park A., The Long-Term Effects of Spanking, „Time” 2010,
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1983895,00.html.
Piotrowski K., Co warto wiedzieć, kiedy wychowujemy (jeszcze) małe dziecko?,
https://youtu.be/DtA8h7p-jmU.
Polskie Towarzystwo ADHD, http://www.ptadhd.org.pl/.
Reef C., Albert Einstein: Scientist of the 20th Century, Dillon Press, Minneapolis
1991.
Rom-Rał M., Mowa dorosłych kierowana do niemowląt i dzieci, https://egodziecka.
pl/czytelnia/relacje/mowa-doroslych-kierowana-do-niemowlat-
-i-dzieci/
.
Rosenberg M., Porozumienie bez Przemocy, Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2016.
Rosenthal R., Jacobson L., Pygmalion In The Classroom: Teacher Expectation
and Pupils‘ Intellectual Development
, Crown House Publishing,
Bancyfelin UK, 2003.
Saint-Georges C., Chetouani M., Cassel R., Apicella F., Mahdhaoui A., Muratori
F., et al., Motherese in Interaction: At the Cross-Road of Emotion and
Cognition? (A Systematic Review)
, PLoS ONE 8(10): e78103, 2013.
Sękowska M., Jak wzmacniać poczucie wartości u dzieci, https://www.
swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/17059-jak-wzmacniac-poczucie-
wartosci-u-dzieci
.
Snel E., Uważność i spokój żabki, CoJaNaTo, Warszawa 2015.
Spielman R.M., Jenkins W.J., Lovett M.D., Czarnota-Bojarska J., Psychologia,
OpenStax Poland, Warszawa 2020.
Stążka-Gawrysiak A., Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać,
gdy emocje biorą górę
, Znak Emotikon, Kraków 2019.
Walkiewicz J., Pełna moc możliwości, https://youtu.be/ktjMz7c3ke4.
WHO, Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, zachowań siedzących
oraz snu dla dzieci poniżej piątego roku życia
, https://tastywayoflife.com/wp-content/uploads/2020/06/rekomendacje-WHO-dla-dzieci-poniżej-5-roku-życia.pdf.
Zadorecki A. https://www.kursysos.pl/.